Data informatie

Privacyrechten

Zoals uitgelegd in ons privacybeleid, mag u onze verwerking van de persoonsgegevens die we van u hebben, bekijken, corrigeren, wissen, aan een andere provider overdragen, tegenspreken of beperken.

Gegevens combineren

Als u ons belt, onze sites of apps bezoekt, onze apparaten gebruikt, onze onlineadvertenties bekijkt of de advertenties bekijkt die we van commercieel beschikbare bronnen krijgen, verzamelen we de informatie die we van u ontvangen en kunnen we deze combineren. We combineren geen cookiegegevens met persoonsgegevens tenzij u daarvoor via uw browserinstellingen of onze banner voor cookies toestemming gegeven hebt.