Op kantoor, op school of gewoon thuis: hoe kunnen we onrecht bestrijden in ons dagdagelijkse leven ?


Iedere dag een overwinning
1/07/2021

Op kantoor, op school of gewoon thuis: hoe kunnen we onrecht bestrijden in ons dagdagelijkse leven?

Of het nu in het openbaar vervoer, op school, op kantoor of online is; we kunnen elke dag werken aan een betere samenleving. Enkele concrete tips die je kunnen helpen onrechtvaardige situaties te herkennen én aan te pakken.

#1 Op kantoor: help een overspannen collega

Lijkt één van je collega’s gestresseerd, vaak afgeleid, afwezig of klaagt hij of zij gewoon over rugpijn. Tekenen aan de wand die je kunnen helpen iemand met te veel werkdruk te herkennen. Ga met hem of haar praten, bied je hulp aan, stel een korte koffiepauze voor of haal samen even een frisse neus om de zinnen te verzetten.

Wist je dat België in 1996 het eerste land in Europa was dat een wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in het leven riep.

#2 Op school: bied een eenzame klasgenoot een luisterend oor

Leer je kinderen hoe ze op school iemand kunnen herkennen die zich alleen voelt, een handicap heeft of het slachtoffer is van discriminatie. Moedig hen aan om met die schoolgenootjes te praten en vooral naar ze te luisteren. Uit een studie die de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) uitvoerde in 2018 blijkt dat zowel het Vlaamse als het Franstalige onderwijs, samen met Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, in de top 5 staan van de landen met de grootste mate van sociale ongelijkheid op school.

Wist je dat België zich, met een Gini-coëfficiënt* van 25,9 - samen met de Scandinavische landen - bij de meest egalitaire landen van Europa situeert? Voor Europa met zijn 27 lidstaten staat de Gini-index op 31.
* De Gini-coëfficiënt, een statistische maatstaf van de ongelijkheid in een verdeling, wordt o.a. gebruikt in de economie om ongelijkheid in inkomens aan te tonen.

#3 In het openbaar vervoer: reageer als eerste

In totaal registreerde de federale politie vorig jaar in België 415 meldingen van verbaal of fysiek seksueel geweld op het openbaar vervoer. Daarvan waren er 167 in Vlaanderen, en 144 in Brussel. Ben je het slachtoffer of getuige van dit soort geweld, meld dit dan via de noodnummers van de vervoersmaatschappijen.

Wist je dat in Europa niet minder dan 55% van de vrouwen sinds hun 16e al het slachtoffer is geweest van aanranding?

#4 Onder vrienden: praat erover

Amnesty International raadt aan om bij misplaatste of racistische opmerkingen van vrienden aan te geven waarom je er aanstoot aan neemt en wat je erbij voelt. Een andere manier is hen te vragen om hun standpunt te verklaren. Zo vermijd je de confrontatie maar ga je wel in gesprek. Praat rustig om de gemoederen niet te verhitten en toon begrip. Zo help je je vriend op weg naar meer empathie.

#5 Op sociale media: maak een melding

Fraude, aanzetten tot haat, racisme of vreemdelingenhaat moeten worden gemeld. Wanneer je getuige bent van situaties waarin onmiddellijk dient te worden ingegrepen, verwittig je het beste de hulpdiensten. Op Facebook werden er van de 10.000 contents die wereldwijd werden bekeken tussen juli en september 2020, naderhand tussen de 10 en 11 als haatdragend beschouwd (racisme, sexisme, antisemitisme, enz.).

Wist je dat in België Unia zich als onafhankelijke openbare instelling inzet om de strijd tegen haatboodschappen online aan te gaan?

In het openbaar vervoer, op de werkvloer, op school of onder vrienden: door deze tips dagelijks toe te passen kan ook jij een verschil maken.

Wil je graag meer concrete acties ondernemen? Dan kun je misschien wel je steentje bijdragen in één van de volgende gebieden!

  • Milieu
  • Solidariteit
  • Gelijkheid & Inclusie