Actievoorwaarden voor e-coupons (afdrukbare kortingsbonnen) op Zin in Meer

Alle leden van het programma Zin in Meer kunnen gebruikmaken van e-coupons (afdrukbare kortingsbonnen). De korting wordt alleen toegekend bij de aankoop van in aanmerking komende producten zoals beschreven in de aanbieding en kan niet worden gecombineerd met een andere e-coupon of andere promoties voor hetzelfde product. Tenzij anders vermeld, mag elke e-coupon slechts eenmaal per gebruiker worden afgedrukt.

De e-coupons mogen slechts één keer worden gebruikt en kunnen niet worden ingewisseld voor (contant) geld; ze geven recht op een onmiddellijke korting aan de kassa onder de op de e-coupon vermelde voorwaarden.

De e-coupons kunnen in België en Luxemburg worden gebruikt, tenzij anders vermeld. Ze zijn geldig voor de periode die op de e-coupon vermeld staat.

P&G kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze actievoorwaarden of het gebruik van de e-coupons. P&G is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de e-coupons.In geval van fraude, zoals het fotokopiëren van een kortingsbon, het cumulatief gebruiken van meerdere kortingen, het aanmaken van meerdere accounts voor hetzelfde gezin om de e-coupons meerdere malen af te drukken, of elk ander gedrag dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, ontvangt u een waarschuwingsmail, en vervolgens een tweede herinneringsmail als het abnormale gebruik van de dienst aanhoudt. In geval van een nieuwe herhaling wordt u er via een derde e-mail op de hoogte van gebracht dat u van het programma wordt uitgesloten.

Als de omstandigheden dit rechtvaardigen, behoudt P&G zich het recht voor deze procedure te versnellen en u bij de eerste waarschuwing van het programma uit te sluiten en ook gerechtelijke stappen te ondernemen.

Als u vragen en/of opmerkingen hebt over deze voorwaarden of de e-coupon, kunt u altijd contact opnemen met onze consumentendienst door hier te klikken voor Nederlandstalig België en hier voor Franstalig België.

 

Alle vragen/opmerkingen over de waarschuwingsmails/mails over uitsluiting van het programma moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de waarschuwingsmail/mail over uitsluiting van het programma naar P&G worden gestuurd.

 

Veelgestelde vragen

 

Hoe gebruik ik de kortingsbonnen?

  • Druk de bon af op wit papier en op ware grootte. Op die manier is de streepjescode perfect leesbaar.

  • Knip de bon uit langs de stippellijnen.

  • De bon is gepersonaliseerd. U kunt hem alleen gebruiken bij de kassa.

Een e-coupon mag slechts eenmaal per gebruiker worden afgedrukt en mag niet worden gefotokopieerd.

Er kan slechts één e-coupon worden gebruikt per aankoop, per gezin en per transactie (e-coupons kunnen niet met elkaar en met andere acties worden gecombineerd).

 

Moet ik de bon in kleur afdrukken?

Nee, dat is niet nodig. Winkels aanvaarden ook zwart-witte bonnen.

 

Kan ik de bon in contanten terugkrijgen?

Nee, het is niet mogelijk om de voucher voor contanten in te wisselen.

 

Mag ik de bon kopiëren?

Nee, de bon mag niet worden gewijzigd of gekopieerd; dat wordt zelfs als fraude beschouwd.

 

In geval van fraude, zoals het fotokopiëren van een kortingsbon, het cumulatief gebruiken van meerdere kortingen, het aanmaken van meerdere accounts voor hetzelfde gezin om de e-coupons meerdere malen af te drukken, of elk ander gedrag dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, ontvangt u waarschuwingsmails, die kunnen gaan tot uw uitsluiting van het programma.

Als de omstandigheden dit rechtvaardigen, behoudt P&G zich ook het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen.

Kan ik de bon gebruiken om een ander product te kopen dan het product op de bon?

Nee, u kunt geen ander product kopen dan het product op de bon.

 

Mag ik deze bon samen met een andere bon voor hetzelfde product gebruiken?

Nee, deze bonnen kunnen niet samen met andere bonnen worden gebruikt.


Is een bon geldig als hij in twee delen (d.w.z. op twee bladzijden) is gedrukt?

Als beide streepjescodes volledig zijn, wordt de bon (verdeeld over twee pagina's) aanvaard.

 

Wat moet ik doen als ik problemen heb met het afdrukken van mijn bonnen?

Controleer of uw browser is ingesteld om pop-ups te blokkeren.

Werkt het nog steeds niet? Neem dan contact op met zininmeer@promolife.be (Nederlandstalig België) of enviedeplus@promolife.be (Franstalig België).

 

Bij wie kan ik terecht met vragen of opmerkingen?

Als u vragen en/of opmerkingen hebt over deze voorwaarden of de e-coupons, kunt u altijd contact opnemen met onze consumentendienst door hier te klikken voor Nederlandstalig België en hier voor Franstalig België.

 

Alle vragen/opmerkingen over de waarschuwingsmails/mails over uitsluiting van het programma moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de waarschuwingsmail/mail over uitsluiting van het programma naar P&G worden gestuurd.

V.U./E.R: Procter & Gamble DCE bv, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever, België, 0458 138 225