Actievoorwaarden  

Cashback

 
1. Algemeen 

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter &  Gamble DCE BV, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever (hierna: “P&G”) georganiseerde cashback  actie (hierna: "deze Actie") en zijn te raadplegen op de website www.zininmeer.be/alwaysdiscreet

1.2. Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.  

1.3. Deze Actie begint op 05/09/2022 en eindigt op 09/10/2022 en speelt zich uitsluitend af bij de fysieke winkels van Delhaize in België en het Groothertogdom Luxemburg.  

1.4. P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden  deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat P&G en/of de leverancier daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden  is jegens de deelnemers.  

1.5. Op deze Actievoorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij. 

1.6. Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd (zie ook 6.1). 

  

2. Voorwaarden  

2.1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in België en het Groothertogdom Luxemburg woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die in het bezit te zijn van een rekeningnummer in  België/Groothertogdom Luxemburg.  

2.2. Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.  

2.3. Voor deelname geldt een aankoopverplichting van 1 van de deelnemende producten opgelijst onder 7.1.

2.4. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties van Always Discreet.

2.5. Eén deelname per huishouden (zelfde naam en/of zelfde adres en/of zelfde e-mailadres en/of zelfde bankrekeningnummer).  

2.6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. P&G is niet verantwoordelijk voor enige schade die volgt uit het doorgeven van incorrecte informatie.

2.7. P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.  

2.8. U bent verplicht uw originele aankoopbewijs te bewaren tot het einde van de Actie.

2.9. P&G en/of de leverancier zijn te allen tijde gerechtigd uw aankoopbewijs op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u dit aankoopbewijs niet overleggen dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u geen terugbetaling.  

2.10. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie. 

3. Hoe deelnemen? [omschrijf hier duidelijk hoe consumenten kunnen deelnemen aan de actie] 

3.1. Koop tussen 05/09/2022 00:00uur en 02/10/2022 23:59uur tijdens de openingstijden van Delhaize, 1 van de deelnemende producten opgelijst onder 7.1.  Bewaar uw kassabon waarop de aankoop vermeld staat.  

3.2. Ga naar www.zininmeer.be/alwaysdiscreet en vul het online formulier in.

 

Scan de originele kassabon & streepjes-code van de verpakking in en upload deze samen met het formulier vóór 09/10/2022 op www.zininmeer.be/alwaysdiscreet

 

Voldoet uw kassabon aan de voorwaarden dan ontvangt u een volledige terugbetaling van één product. Inzendingen na 09/10/2022 worden niet meer in behandeling genomen.  

4. Terugbetaling 

4.1. Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen de 6 weken het aankoopbedrag, zoals vermeld op de kassabon terug op uw rekening. Voldoet u niet aan de voorwaarden of is uw aanvraag onvolledig,  dan komt u niet in aanmerking voor terugbetaling. U ontvangt hierover geen bericht. 

4.2. Met een geldige kassabon kunt u 1 terugbetaling aanvragen. Het vaker uploaden van dezelfde kassabon is zinloos. 

5. Vragen en opmerkingen

5.1. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actievoorwaarden of de terugbetaling van deze  Actie kunt u: a) bellen naar +32 2 352 03 90 of b) mailen naar infolijn@promolife.be.  

6. Verwerking van persoonsgegevens

6.1. Procter & Gamble DCE BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt verwerken in lijn met haar privacybeleid, met het doel om u de terugbetaling te verstrekken die u heeft aangevraagd en om u, met uw toestemming, emails, aanbiedingen en kortingsbonnen met betrekking tot vertrouwde P&G merken (zie  https://us.pg.com/brands/ voor een overzicht van onze merken) toe te sturen. Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam  van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. U kan uw recht  op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de  verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble DCE BV -  Consumentendienst, PB 81 - 1090 Brussel. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit. Om onze communicatie beter op uw interesses af te stemmen,  combineren we de gegevens die u hierboven opgeeft met andere gegevens die we mogelijk over u  hebben verzameld uit verschillende bronnen en bij derde partijen. U vindt ons gehele Privacybeleid,  inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan  uitoefenen online op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml.  

7. Deelnemende producten 

7.1. De volgende producten nemen delen aan de Actie: 

Barcode code

Product name

4015400884125

ALWAYS DISCREET PANTS NORMAL 5 DROPS L SP X10

4015400884156

ALWAYS DISCREET PANTS NORMAL 5 DROPS M SP X12

8001090398383

ALWAYS DISCREET PANTS BOUTIQUE 6 DROPS L SP X8

8001090398338

ALWAYS DISCREET PANTS BOUTIQUE 6 DROPS M SP X9

8001841622453

ALWAYS DISCREET PANTS BOUTIQUE BLACK 6 DROPS L SP X8

8001841622439

ALWAYS DISCREET PANTS BOUTIQUE BLACK 6 DROPS M SP X9

8006540011393

ALWAYS DISCREET PANTS BOUTIQUE BLACK 6 DROPS LOW RISE L SP X8

8006540011379

ALWAYS DISCREET PANTS BOUTIQUE BLACK 6 DROPS LOW RISE M SP X9

4015400884064

ALWAYS DISCREET PANTS PLUS 6 DROPS L SP X8

4015400884095

ALWAYS DISCREET PANTS PLUS 6 DROPS M SP X9

8001090893277

ALWAYS DISCREET PANTS PLUS 6 DROPS XL SP X7

4015400844570

ALWAYS DISCREET LINERS PLUS SP X24

4015400675464

ALWAYS DISCREET LINERS SP X28

8006540413210

ALWAYS DISCREET PADS SMALL 0% SP X20

8001841414799

ALWAYS DISCREET PADS BOUTIQUE SMALL SP X16

4015400814962

ALWAYS DISCREET PADS SMALL NIGHT SP X16

4015400814900

ALWAYS DISCREET PADS SMALL SP X20

8001841934396

ALWAYS DISCREET PADS SMALL VP X50

8006540413241

ALWAYS DISCREET PADS NORMAL 0% SP X12

8001841332246

ALWAYS DISCREET PADS BOUTIQUE LONG SP X8

8001841332123

ALWAYS DISCREET PADS BOUTIQUE NORMAL SP X10

4015400889281

ALWAYS DISCREET PADS LONG PLUS SP X8

4015400761136

ALWAYS DISCREET PADS LONG SP X10

4015400874850

ALWAYS DISCREET PADS MAXI NIGHT SP X12

4015400874799

ALWAYS DISCREET PADS NORMAL SP X12

4015400874829

ALWAYS DISCREET PADS LONG PLUS VP X16

8001090983992

ALWAYS DISCREET PADS LONG VP X26

8001090983961

ALWAYS DISCREET PADS NORMAL VP X30