Actievoorwaarden

cashbackaanbiedingen Zin in Meer Golden Days September 2022

1. Algemeen

 

  1. 1.Deze actievoorwaarden (hierna te noemen "de actievoorwaarden") zijn van toepassing op de online golden days cashback actie van Zin in Meer  (hierna de "Promotie")

    aangeboden door Procter & Gamble DCE BV met maatschappelijke zetel te Temselaan 100, 1853 Grimbergen (hierna "P&G").

1.2 Het gebruik van de Promoties staat open voor alle leden van het Zin in Meer programma.

1.3 Door deel te nemen aan de Promotie, aanvaarden de deelnemers de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

1.4 P&G heeft het recht, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te passen, of de Promotie stop te zetten, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat P&G verplicht is deelnemers op enigerlei wijze te compenseren. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en beëindiging, wijziging of aanpassing van de Promotie zal door P&G via Zin in Meer worden aangekondigd.

1.5 P&G kan niet aansprakelijk worden gesteld op basis van deze actievoorwaarden of de Promotie. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deelname aan de Promotie.

1.6 Deze actievoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de actievoorwaarden of de Promotie moet worden voorgelegd aan de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde.

2. Actievoorwaarden voor de cashbackaanbiedingen op Zin in meer

2.1 De cashbackaanbieding is afhankelijk van de aankoop van in aanmerking komende producten, zoals beschreven in de aanbieding, en kan niet worden gecombineerd met een andere aanbieding of andere Promotie op hetzelfde product. Tenzij anders vermeld, kan elke cashbackaanbieding slechts één keer per huishouden (dezelfde naam en/of hetzelfde adres en/of hetzelfde e-mailadres) (hierna "Huishouden") worden gebruikt.
2.2 Cashbackaanbiedingen zijn geldig in België en het Groothertogdom Luxemburg. Ze zijn geldig voor de actieperiode 12/09/2022 t.e.m. 09/10/2022 zolang ze nog beschikbaar zijn op de site van Zin in Meer.
2.3 In geval van fraude, zoals abnormaal gebruik van de cashbackaanbiedingen (creatie van meerdere accounts, creatie of vervalsing van aankoopbewijzen, gebruik van hetzelfde aankoopbewijs voor meerdere terugbetalingsaanvragen voor dezelfde aanbieding, enz.) of elk ander gedrag dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, kunt u een waarschuwingsmail ontvangen, gevolgd door een tweede herinneringsmail indien het abnormale gebruik van de dienst voortduurt. Bij een nieuwe recidive wordt u via een derde e-mail op de hoogte gebracht van uw uitsluiting van het Zin in Meer-programma. Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, behoudt P&G zich het recht voor om deze procedure te versnellen en u bij de eerste waarschuwing uit te sluiten van het Zin in Meer programma, alsook om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Hoe kunt u van de cashbackaanbiedingen genieten? 


2.4 Om deel te nemen :

  • Koop in aanmerking komende product(en), zoals beschreven in de aanbieding, tijdens de promotieperiode 12/09/2022 t.e.m. 09/10/2022.

  • Bewaar het originele aankoopbewijs totdat uw aanvraag is verwerkt. P&G en/of de leverancier kunnen te allen tijde uw aankoopbewijs opvragen om uw aankoop te verifiëren. Deze verificatie kan worden verricht in gevallen van vermoedelijke fraude of op zuiver willekeurige basis. Als u niet in staat bent om een dergelijk aankoopbewijs te overleggen, wordt u automatisch gediskwalificeerd van deelname en ontvangt u geen restitutie.

  • Ga naar www.cashback-promo.be en voltooi de verschillende stappen en valideer uw verzoek om terugbetaling t.e.m. 16/10/2022, anders gaat de aanbieding verloren.  U moet ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn op het moment van uw verzoek. P&G is niet verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg is van de overdracht van onjuiste informatie. Upload een foto van uw kassaticket, vul de barcode van de deelnemende product(en) in en vervolledig uw gegevens t.e.m. 16/10/2022.

 

Opgepast :

  •  om uw aanvraag succesvol te laten zijn, moet het merk op het aankoopbewijs herkenbaar zijn, moet het in aanmerking komende product tijdens de actieperiode zijn gekocht en mag het verzoek tot cashback niet meer na 16/10/2022 worden ingediend.
  • In winkels zijn veel productbarcodes aanwezig en het kan gebeuren dat de productbarcode die u invoert niet wordt herkend. Als dit het geval is, laat het ons dan weten via zininmeer@promolife.be; als het product in aanmerking komt, wordt het toegevoegd aan de lijst en kunt u uw verzoek afronden; als het product niet in aanmerking komt voor de aanbieding, laten we u weten waarom.

 

2.5 Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een e-mail waarin u hiervan op de hoogte wordt gebracht en wordt de terugbetaling automatisch binnen 7 werkdagen in gang gezet (exclusief bankvertragingen). Als uw verzoek niet aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u een e-mail met de reden van de weigering.

 

U kunt alleen om terugbetaling vragen met een geldig ontvangstbewijs.

Staat de aanbieding toe dat ik een ander product koop dan het product in de aanbieding?

Nee, u kunt geen ander product kopen dan de producten in aanbieding.


Wat moet ik doen als ik problemen heb met het gebruik van de cashbackaanbiedingen of vragen heb over mijn terugbetaling?

Kijk of uw browser is ingesteld om pop-ups te blokkeren.

Werkt het nog steeds niet? Neem dan contact op met zininmeer@promolife.be


Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen of opmerkingen heb?

Voor vragen en/of opmerkingen over deze voorwaarden of restitutie aanbiedingen kunt u altijd contact opnemen met onze consumentenservice door hier te klikken.


Alle vragen/opmerkingen over de Zin in Meer fraudewaarschuwing/-uitsluitingse-mails moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de Zin in Meer waarschuwings-/uitsluitingse-mail naar P&G worden gestuurd.


3. Verwerking van persoonsgegevens

Algemeen

Procter & Gamble DCE BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt verwerken in lijn met haar privacybeleid, met het doel om u de terugbetaling te verstrekken die u heeft aangevraagd en om u, met uw toestemming, emails, aanbiedingen en kortingsbonnen met betrekking tot vertrouwde P&G merken toe te sturen (zie https://us.pg.com/brands/ voor een overzicht van onze merken). Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij in dit kader uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie.  Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten.  U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen,  uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble DCE BV -  Consumentendienst, PB 81 - 1090 Brussel. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze ook online kan uitoefenen op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml.

Kassaticket

3.1 Als u toestemming hebt gegeven, kan P&G de gegevens van het aankoopbewijs die u ons verstrekt, gebruiken als onderdeel van een aanbod tot terugbetaling om u beter te leren kennen en om u aanbiedingen te doen die voor u interessant kunnen zijn, gebaseerd op uw aankopen.

U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen in uw profiel of door hier te klikken. 

P&G kan ook uw gegevens van aankoopbewijzen samenvoegen/anonimiseren (wat betekent dat deze gegevens niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) en deze geanonimiseerde en samengevoegde gegevens gebruiken voor interne analyse, bijvoorbeeld om meer op maat gemaakte aanbiedingen en mededelingen te doen.

 

4. Vragen

4.1 Voor vragen en/of opmerkingen over deze voorwaarden of de Promotie kunt u altijd contact opnemen met onze consumentenservice door te klikken.

4.2 Alle vragen/opmerkingen over de Zin in Meer fraudewaarschuwing/-uitsluitingse-mails moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de Zin in Meer waarschuwing/uitsluitingse-mail naar P&G gestuurd worden.

Procter &  Gamble DCE BV Temselaan 100, 1853 Grimbergen