Actievoorwaarden
Cashback


1. Algemeen

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter & Gamble DCE BV, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever (hierna: “P&G”) georganiseerde cashback actie (hierna: "deze Actie") en zijn te raadplegen op de website http://www.headandshoulders-cashback.be/ Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.2. Deze Actie begint op 10/10/2022 en eindigt op 31/12/2022 en speelt zich af bij alle winkels in België en het Groothertogdom Luxemburg.
1.3. P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat P&G en/of de leverancier daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
1.4. Op deze Actievoorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.
1.5. Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd (zie ook 6.1).

2. Voorwaarden


2.1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in België en het Groothertogdom Luxemburg woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die in het bezit te zijn van een rekeningnummer in België/Groothertogdom Luxemburg.
2.2. Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.
2.3. Voor deelname geldt een aankoopverplichting van 1 van de deelnemende producten opgelijst onder 7.1.
2.4. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties van Head & Shoulders.
2.5. Eén deelname per huishouden (zelfde naam en/of zelfde adres en/of zelfde e-mailadres en/of zelfde bankrekeningnummer).
2.6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. P&G is niet verantwoordelijk voor enige schade die volgt uit het doorgeven van incorrecte informatie.
2.7. P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
2.8. U bent verplicht uw originele aankoopbewijs te bewaren tot het einde van de Actie.
2.9. P&G en/of de leverancier zijn te allen tijde gerechtigd uw aankoopbewijs op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u dit aankoopbewijs niet overleggen dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u geen terugbetaling.
2.10. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie.

3. Hoe deelnemen?

3.1. Koop tussen 10/10/2022 00:00uur en 31/12/2022 23:59uur tijdens de openingstijden van een fysieke winkel en/of op de webwinkel, 1 van de deelnemende producten opgelijst onder 7.1. Bewaar uw kassabon waarop de aankoop vermeld staat.
3.2. Ga naar http://www.headandshoulders-cashback.be/ en vul het online formulier in.
3.3. Scan de originele kassabon & streepjes-code van de verpakking in en upload deze samen met het formulier vóór 31/12/2022 op http://www.headandshoulders-cashback.be/
3.4. Voldoet uw kassabon aan de voorwaarden dan ontvangt u een gedeeltelijke terugbetaling van 2€ op één van de aangekochte producten. Inzendingen na 31/12/2022 worden niet meer in behandeling genomen.

4. Terugbetaling

4.1. Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u binnen de 6 weken het aankoopbedrag, zoals vermeld op de kassabon terug op uw rekening. Voldoet u niet aan de voorwaarden of is uw aanvraag onvolledig, dan komt u niet in aanmerking voor terugbetaling. U ontvangt hierover geen bericht.
4.2. Met een geldige kassabon kunt u 1 terugbetaling aanvragen. Het vaker uploaden van dezelfde kassabon is zinloos.

5. Vragen en opmerkingen

5.1. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actievoorwaarden of de terugbetaling van deze Actie kunt u: a) bellen naar +32 2 352 03 90 of b) mailen naar infolijn@promolife.be

6. Verwerking van persoonsgegevens

6.1. Procter & Gamble DCE BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt verwerken in lijn met haar privacybeleid, met het doel om u de terugbetaling te verstrekken die u heeft aangevraagd en om u, met uw toestemming, emails, aanbiedingen en kortingsbonnen met betrekking tot vertrouwde P&G merken (zie https://us.pg.com/brands/ voor een overzicht van onze merken) toe te sturen. Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble DCE BV - Consumentendienst, PB 81 - 1090 Brussel. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Om onze communicatie beter op uw interesses af te stemmen, combineren we de gegevens die u hierboven opgeeft met andere gegevens die we mogelijk over u hebben verzameld uit verschillende bronnen en bij derde partijen. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen online op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml.


7. Deelnemende producten

7.1. De volgende producten nemen delen aan de Actie:
Product name
EAN code

H&S APPLE FRESH 2IN1 2X270ML 8006540131152
H&S CITRUS FRESH 2IN1 270ML 8006540126257
H&S CITRUS FRESH 2IN1 2X270ML 8006540131183
H&S CITRUS FRESH 2IN1 3X270ML 8006540134573
H&S CLASSIC 2IN1 270ML 8006540126288
H&S CLASSIC 2IN1 480ML 8006540126950
H&S CLASSIC 2IN1 2X270ML 8006540131213
H&S CLASSIC 2IN1 3X270ML 8006540134634
H&S MENTHOL FRESH 2IN1 270ML 8006540126318
H&S SH APPLE FRESH 285ML 8006540126196
H&S SH APPLE FRESH 2X285ML 8006540131121
H&S SH CITRUS FRESH 285ML 8001841998657
H&S SH CITRUS FRESH 500ML 8006540126837
H&S SH CITRUS FRESH 3X285ML 8006540134542
H&S SH CLASSIC 285ML 8001841998602
H&S SH CLASSIC 500ML 8006540126912
H&S SH CLASSIC 3X285ML 8006540134603
H&S SH JEUKENDE HOOFDHUID 285ML 8006540126370
H&S SH MENTHOL FRESH 285ML 8001841998695
H&S SH MENTHOL FRESH 2X285ML 8006540134511
H&S SH SENSITIVE 285ML 8006540134665
H&S SH SENSITIVE 500ML 8006540127070
H&S SHGLAD&ZIJDEZACHT 285ML 8006540126134