De levenscyclusbeoordeling van Dreft: de basis van onze duurzaamheidsstrategie


Thuis
12/10/2023

Elk product kan een impact hebben op de wereld om ons heen. Dankzij de levenscyclusbeoordeling (LCB) kunnen we deze impact op het milieu meten. Heb je al eens stilgestaan bij de vraag wat de effecten zijn op de planeet van de producten die we gebruiken? Het beantwoorden van deze vraag is een ingewikkelde kwestie, aangezien vele factoren kunnen meespelen. Denk bijvoorbeeld aan de ingrediënten die nodig zijn om het product te maken, het productieproces en het transport… Maar denk ook aan de verpakking, hoe het product in huis wordt gebruikt en of het daarna kan worden gerecycled.


Vanwege deze complexiteit, meten we bij Dreft de impact op het milieu met behulp van de levenscyclusbeoordeling (LCB). Deze methode vormt de wetenschappelijke basis van onze strategie rondom duurzaamheid en staat centraal bij onze inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.


Hoe werkt de LCB van Dreft?:

De LCB is een gestandaardiseerde analyse, in lijn met internationale ISO-normen en goedgekeurd door onafhankelijke derde partijen. Het is een wetenschappelijk gevalideerde methode die in grote lijnen de milieu-impact van producten in kaart brengt gedurende hun gehele levenscyclus. Bij Dreft gebruiken we de belangrijkste bevindingen van onze LCB om te kunnen innoveren daar waar het echt telt.


Het stellen van een LCB vergt velen uren aan onderzoek waarbij de volgende aspecten in overweging worden genomen:

  • De wijze waarop grondstoffen worden ingewonnen en benut.
  • De hoeveelheid middelen die betrokken zijn bij het ontwerp en de productie van een product.
  • Het materiaal- en energieverbruik die de productie en distributie met zich meebrengen.

  • De impact van het gebruik van het product in huishoudens, rekening houdend met relevante verschillen in consumentengewoonten en praktijken tussen diverse landen.

  • Het afval en de vervuiling die voortvloeien gedurende het proces en aan het einde van de levensduur (inclusief recycling en hergebruik van verpakkingen, etc).


Om deze gegevens te verzamelen, onderzoeken we uitvoerig de productie van Dreft en het gebruik van vaatwasmachines door consumenten. We analyseren ook waterverbruik, elektriciteitsconsumptie en andere energiebronnen van huishoudens in heel Europa.Iedere beslissing die wordt gemaakt, zowel door onze wetenschappers als  onze klanten en consumenten, heeft de potentie om een steentje bij te dragen!