Luchtverzorging


Thuis
4/10/2018
De veiligheidslabels voor de merken Ambipur en Febreze zijn veranderd, als gevolg van de nieuwe EU-regelgeving.

Deze veiligheids- en milieuwaarschuwingen zijn nu gemakkelijker te lezen en geven onze consumenten de belangrijkste informatie eerst.

De oude DPD-labels ('Dangerous Preparations Directive' - richtlijn voor gevaarlijke preparaten) maakten gebruik van een generiek veiligheidssymbool en de tekst was soms moeilijk te lezen.

Het nieuwe CLP-label ('Classification, Labeling, Packaging' of indeling, labeling, verpakking).
Wat is er nieuw? Kom te weten wat we anders doen:

1/ De veiligheidssymbolen hebben niet langer een oranje, maar een witte achtergrond.
2/ De waarschuwing dat dit zeer schadelijk voor de ogen kan zijn, staat op de eerste regel.
3/ De belangrijkste veiligheidsrichtlijnen staan in hoofdletters, waardoor de labels makkelijker te lezen zijn.
4/ Mogelijke allergenen worden op naam weergegeven.
5/ De milieu- en veiligheidssymbolen waarschuwen de gebruikers nu als het product andere risico's inhoudt, bijvoorbeeld als het irriterend voor de ogen of de huid is, of als het gevaarlijk is voor in het water levende organismen.

Onze producten zijn niet veranderd, enkel de veiligheidsinformatie, om u en uw familie altijd goed te informeren. Zorg ervoor dat u de labels altijd leest!