Vaderschapsverlof, het gaat vooruit!


Gezin
26/07/2021

Vaderschapsverlof, het gaat vooruit!

Ook vaders of meeouders hebben recht op bevoorrechte momenten met hun kind. De duur van het vaderschaps- of geboorteverlof herzien betekent, voor zowel mannen als vrouwen, een stap in de goede richting op het gebied van gelijkheid. En dat is nog maar het begin!

Vaderschapsverlof, hoever staan we in België?

Ter vergelijking, even een kort overzicht van waar we in België staan als het op moederschapsverlof aankomt. In principe, heb je recht op 15 weken die je gesplitst kunt opnemen als prenataal- of zwangerschapsverlof en als postnatale of bevallingsrust, dus voor of na de bevalling zoals je zelf wenst. Alleen één week voor de bevalling en negen weken erna zijn verplicht. Gedurende het verlof, ontvang je als moeder een uitkering die procentueel wordt berekend in functie van je loon.

Maar voor vaders of meeouders zijn we nog helemaal zo ver niet! Tot voor één januari 2021, hadden zij slechts recht op 10 dagen vaderschaps- of geboorteverlof. Dit cijfer werd herzien en bedraagt nu 15 dagen. En alhoewel dit nog steeds heel ver onder de duur van het zwangerschapsverlof ligt, is het toch al een stap in de goede richting! En het goede nieuws is dat daar in januari 2023 nog eens vijf extra dagen bij komen. Zouden we langzaam maar zeker op weg zijn naar gelijkheid?

Onze Zweedse noorderburen beschikken over het meest genereuze en eerlijke model in Europa. Daar kunnen beide ouders tot 16 maanden betaald verlof nemen, waarvan er 60 dagen verplicht zijn voor elk van hen.

  • Wist je dat Zweden in 1974 het eerste Europese land was dat ouderschapsverlof invoerde voor zowel moeders als vaders?
  • Wist je dat vaders in Finland, net zoals moeders, vanaf de herfst 2021 recht zullen hebben op 7 maanden betaald verlof na de geboorte van hun kind? Momenteel hebben ze er nog maar twee, moeders hebben er vier maanden.

Tegen de zomer van 2022, zullen alle Europese lidstaten een vaderschapsverlof van minstens 10 dagen moeten voorzien!

Wist je dat er in Europa ook een wet bestaat die er voor zorgt dat er aan elk van de ouders 4 maanden extra ouderschapsverlof kan worden gegeven? En zelfs al wordt dit verlof minder goed vergoed dan moeder- of vaderschapsverlof, het laat ouders toe meer tijd door te brengen met hun kleine kinderen. En dat is onbetaalbaar!

En in de rest van de wereld?

De situatie is heel uiteenlopend in de verschillende landen: zo hebben de Verenigde Staten of Duitsland bijvoorbeeld geen duidelijke politiek als het op moeder- of vaderschapsverlof aankomt. Zuid-Korea heeft dan weer ‘s werelds meest genereuze systeem aangaande vaderschapsverlof; vaders hebben er recht op niet minder dan 53 weken! Reden? Het land wil de dalende geboortecijfers aanpakken.

Vaderschapsverlof, op weg naar meer gelijkheid

Geboorteverlof voor de vader of meeouder normaliseren, het erkennen en langzaam maar zeker verlengen heeft veel meer voordelen dan men op het eerste gezicht zou denken!

  • Het nemen van vaderschapsverlof kan mannen ertoe aanzetten meer gezinstaken op zich te nemen en zo zorgen voor een billijkere verdeling ervan. En voor vrouwen is het een schouder waar ze nog meer kunnen op leunen!
  • Het is een doeltreffende manier om ongelijke beloning van mannen en vrouwen geleidelijk aan te verkleinen. Het verlof na de geboorte van een kind wordt voor moeders als een fundamenteel recht gezien, voor vaders nog steeds niet. Hopelijk blijft het niet bij deze eerste stappen in de goede richting en zullen vrouwen in de nabije toekomst niet systematisch de enigen zijn die stoppen met werken om ouderschapsverlof te nemen!
  • De genderstereotypen die zo diep in onze samenleving verankerd zijn, worden langzaamaan doorbroken. Niet enkel vrouwen kunnen en moeten baby’s verzorgen!

Het laat toe een band te creëren met het kind. Wat dan weer kan bijdragen tot een evenwichtige ontwikkeling.

En jij, ben jij bereid stappen te zetten voor meer gelijkheid? Praat erover in je omgeving om anderen bewust te maken van hun rechten.