7 eenvoudige tips om onze bijen te beschermen


Iedere dag een overwinning
29/06/2021

7 eenvoudige tips om onze bijen te beschermen


Bijen zijn belangrijk voor de voortplanting van bloemen en planten en dragen zo dus ook voor een groot deel bij aan onze voedselvoorziening. Maar overal ter wereld neemt de bijenpopulatie drastisch af. In het belang van ons allen, is het dus hoog tijd dat we deze bezige bijtjes een handje helpen. Hieronder enkele tips, van eenvoudig tot minder eenvoudig, die ook jij kunt toepassen.


Volgens Greenpeace hangt 75% van de wereldvoedselproductie af van bestuivende insecten. Dat komt omdat 60 tot 90% van de wilde planten op deze kleine bestuivertjes rekenen om zich voort te planten. Pesticiden zorgden er echter voor dat tussen 1985 en 2005 de bevolking van de honingbij in Europa daalde met 25%.

Wist je dat gewassen zich voortplanten door bestuiving? Het is van levensbelang voor de productie van driekwart van de landbouwgewassen wereldwijd en dus voor onze voedselvoorziening. 


#1 Laat het gras maar groeien!


Bijen houden erg veel van de bloemen die jij het liefst uit je tuin wilt bannen zoals paardenbloemen, klaprozen of madeliefjes. Wanneer je het gazon te vaak maait, krijgen ze dus niet de kans om te groeien en te bloeien. Ook al zie je nog zo graag een mooi getrimde tuin; probeer het los te laten en laat de natuur haar werk doen.


#2 Laat bijvriendelijke planten groeien


Ook bijen hebben hun voorkeur: korenbloemen, dahlia’s, kosmosbloemen, lavendel, margrieten, vergeet-me-nietjes en tijm zijn hun lievelingsbloemen. Profiteer er dus van om in mei en juni, zodra  de periode van nachtvorst voorbij is, bloemen te planten die veel nectar (nectarafscheidende planten) en pollen (zaadplanten) bevatten. 


Wist je dat de wilde bestuivers van de grensoverschrijdende zone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen een kostbare maar ernstig bedreigde natuurlijke bron vormen? Daarom werd het interregionaal project SAPOLL gelanceerd. Dankzij dit grensoverschrijdend actieplan is het mogelijk gecoördineerde acties te ondernemen en te profiteren van de nauwe samenwerking tussen de regio’s om zo de wilde bestuivers te beschermen.Wist je dat 100 soorten gewassen instaan voor 90% van de wereldvoedselproductie; 71 soorten daarvan worden bestoven door bijen?


#3 Kies voor honing van bij je plaatselijke imker


Door te kiezen voor plaatselijke imkers, help je ze de bijen en hun natuurlijke habitat te beschermen. Het goede nieuws is dat er tijdens de lockdown steeds meer enthousiastelingen voor lokale honing kozen. Ook jij kunt ervan genieten! Ontdek jouw lokale imker op https://echteimkerhoning.be/imkers/.


Wist je dat er in 2019 in België 3.340 imkers waren? 


#4 Hang een bijenhotel op


Alleen honingbijen leven in een bijennest. 80% van de bestuiving van bloemen gebeurt echter door solitaire bijen. Creëer een plaatsje in je tuin waar ze de winter kunnen doorbrengen.


Wist je dat er om een hectare appel- of amandelbomen te bestuiven, maar een honderdtal metselbijen (een solitaire bij) nodig zijn? Er zijn vele duizendtallen honingbijen nodig voor hetzelfde werk!


#5 Kijk uit voor de Aziatische hoornaar


Deze bijen werden voor het eerst in 2004 in Frankrijk en daarna in heel Europa gespot. Er zijn slechts 10 exemplaren nodig om een volledig bijennest uit te roeien want in tegenstelling tot honingbijen, voedt de Aziatische hoornaar zich met het vlees van insecten. Kijk in de lente dus goed uit voor hun nesten, grote zandkleurige cilinders, en contacteer de brandweer wanneer je er één spot.


Wist je dat de Aziatische hoornaar een zwart lichaam en gele poten heeft? De Europese hoornaar heeft dan weer een rode kop en poten.


#6 Laat ook je kinderen kennismaken met bijen


Dit is misschien wel de moeilijkste. Leg uit aan je kinderen wat voor goed werk bijen voor ons doen, bezoek imkers en laat hen van jongs af aan proeven van honing. Zo kun je hen leren om van bijen te houden!


Wist je dat alleen vrouwtjes kunnen steken? Mannelijke bijen of darren hebben geen angel en kunnen dat dus niet.


#7 Kies voor biologische voeding


We zijn het er allemaal over eens, biologische voeding is duur. Maar hoe minder producten er bestaan die pesticiden bevatten, hoe beter bijen beschermd worden. De schadelijke producten tasten namelijk hun groeiproces aan, verhogen het aantal misvormingen en zorgen voor hinder in de manier waarop ze foerageren (voedsel verzamelen): de bijen zijn minder goed in staat te navigeren en hebben moeite hun nest of bloemen te herkennen.


Met behulp van onze tips, kun jij ook meewerken aan de bescherming van onze bijen tegen de nefaste effecten van vervuiling en pesticiden. 


Wil je graag nog meer concrete acties ondernemen? Dan kun je misschien wel je steentje bijdragen in één van de volgende gebieden!


  • Milieu

  • Solidariteit

  • Gelijkheid en inclusie