TerraCycle: een wereldleider in recycling

Ken jij TerraCycle®? Voor eco-burgers die verder willen gaan dan de traditionele sortering, biedt TerraCycle® recyclageoplossingen voor moeilijk te recycleren afval zoals schrijfgerief, knijpzakjes van fruitmoes, koffiecapsules, tandenborstels en luchtverfrissers. Dit afval kan gratis worden ingezameld door particulieren, scholen, verenigingen of lokale overheden en wordt vervolgens verwerkt tot gerecycleerd materiaal en nieuwe producten, waardoor dan weer wordt voorkomen dat het op stortplaatsen of in verbrandingsovens terecht komt. TerraCycle® heeft de ambitie om door middel van recycling het begrip afval langzaam maar zeker te laten verdwijnen.

TerraCycle® en Procter & Gamble bundelen hun krachten om zo 6,7 ton afval te recyclen

Als onderdeel van de "Our Planet Our Home"-campagne heeft Procter & Gamble zich geëngageerd om een bedrag over te maken aan TerraCycle® dat resulteert in 6,7 ton (6.700 kg) hard plastic afval dat opgeruimd zal worden uit oceanen, stranden, meren en rivieren.

Voor elke aankoop van een product met P&G-merk (Ariel, Dreft, Oral, B, Head & Shoulders, enz.) betaalt P&G 20 eurocent aan TerraCycle om zo 6,7 ton plastic uit oceanen, stranden, meren en rivieren te verzamelen. Ter vergelijking: 6,7 ton afval komt overeen met 126 km, de afstand tussen Brugge en Leuven.

Dit afval werd beschadigd door de tijd, het water en de buitenomgeving, en kan niet langer worden gerecycleerd door traditionele sorteersystemen. TerraCycle werkt samen met milieuorganisaties en -verenigingen om schoonmaakacties te organiseren op stranden, rivieroevers en andere natuurgebieden om dit plastic afval in te zamelen en het een tweede leven te geven.

  Wist je dat TerraCycle® in 2001 werd opgericht door Tom Szaky en in enkele jaren tijd is uitgegroeid tot de wereldleider in producten die uitsluitend van afval zijn gemaakt? En het begon allemaal met een beetje (heel veel) compost.

Als 19-jarige student aan Princeton University was Tom Szaky op vakantie in Montreal toen hij zag hoe zijn vrienden hun etensresten aan regenwormen in een compostvat voerden in plaats van ze in de vuilnisbak te doen. Op die manier ontstond er kunstmest die als voeding voor enkele kamerplanten diende. Hij raakte er zo door gefascineerd dat hij besloot al zijn spaargeld te investeren om op grote schaal voedselafval te gaan composteren. In 2006 slaagde hij erin zijn meststof in gebruikte plastic flessen op de markt te brengen in heel Amerika.

  Wist je dat composteren je huishoudelijk organisch afval met 30 tot 40% kan verminderen (Ademe, 2020)? Op die manier komt het niet op stortplaatsen of in verbrandingsovens terecht.

Recyclage van alle soorten afval

In 2007 biedt TerraCycle® negen verschillende soorten meststoffen aan, en beschikt het over recyclagerogramma's voor gebruikte flessen, sapzakjes die op scholen worden ingezameld en waarvan de winst aan de school wordt teruggestort, yoghurtpotjes (die zeer moeilijk te recyclen zijn) en energierepen. Het bedrijf streeft ernaar langzaam maar zeker het begrip afval te doen verdwijnen door al het voorheen niet-recycleerbaar afval toch te recycleren (schrijfwaren, knijpzakjes voor fruitmoes, sigarettenpeuken, koffiecapsules, tandenborstels, luchtverfrissers, enz.). Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij gratis programma's die ter beschikking staan van burgers, maar ook van bedrijven en lokale overheden, zoals bijvoorbeeld de Zero Waste Box die gevuld met afval teruggestuurd kan worden naar TerraCycle®.

  Wist je dat TerraCycle® in 2007 de cover van het Amerikaanse nieuwsmagazine Newsweek in een enveloppe veranderde? Zo konden 47.000 mensen hun plastic zakken recycleren?

Bedrijven, verenigingen, burgers: hoe TerraCycle® afval inzamelt

Voor de inzameling van afval werkt TerraCycle® samen met grote merken zoals de Procter & Gamble groep (Head & Shoulders, Pampers, Gillette, enz.) en met verenigingen en burgers van 20 landen, waaronder 12 Europese (Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden, Nederland, Spanje, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Ierland en Duitsland). Om deel te nemen, dient men enkel het afval te sorteren en te verzamelen, de voorafbetaalde verzendlabels te downloaden en het naar TerraCycle® te sturen of het bij de inzamelpunten af te geven voor recyclage. In ruil daarvoor helpen deze gratis programma's bij de financiering van de school of het goede doel van keuze van de inzamelaar via een TerraCycle® puntensysteem. Meer dan 202 miljoen mensen hebben zo al 7 miljard stuks afval ingezameld en gerecycleerd en meer dan 44 miljoen dollar opgehaald voor non-profits over de hele wereld.

In Frankrijk zijn 142 miljoen stuks afval aan verbranding of storten ontsnapt en hebben een tweede leven gekregen dankzij TerraCycle® en zijn inzamelaars die meer dan 1,2 miljoen donaties hebben ingezameld voor non-profitorganisaties.

  Wist je dat TerraCycle® en Procter & Gamble partners zijn van SOS Kinderdorpen? Een vooraanstaande organisatie als het op kinderbescherming aankomt, die wereldwijd 1 miljoen kinderen in nood opvangt.

Dankzij innovatieve recyclageprogramma's slagen TerraCycle® en zijn partners erin om elk jaar meer afval te recycleren, ten voordele van de planeet en verenigingen wereldwijd.